Vítejte na stránkách naší firmy

Ať jste podnikatelé, či působíte ve veřejné sféře nebo v neziskové organizaci, jistě hledáte nové možnosti pro rozvoj svých aktivit a záměrů v rámci vaší činnosti. Cesta k uskutečnění takových plánů však často nebývá snadná a vyžaduje značné úsilí a pečlivé naplánování každého kroku.
Naše služby spočívají v hledání možností, jak vám tuto cestu k realizaci vašich aktivit a záměrů přiblížit a usnadnit. Zaměřujeme se na hlavní oblasti podpory z klíčových finančních zdrojů - finančních prostředků EU, dotací národních, regionálních i jiných.

Další velmi potřebnou a žádanou službou, kterou vám nabízíme, je projednání územního plánu, jeho změn, regulačních plánů dle platného stavebního zákona. Pro výkon územně plánovací činnosti máme oprávnění z Ministerstva pro místní rozvoj. Jsme připraveni vám v této oblasti poskytnout veškeré služby.

Dále vás lehce provedeme spletitou problematikou přípravy projektů do nejrůznějších dotačních titulů pro úspěšné získání potřebných finačních zdrojů na vaše aktivity a záměry. Nadále vám pomůžeme zajistit zdárnou fázi administrace projektu a zajistíme vše potřebné pro splnění všech podmínek ve fázi udržitelnosti projektu.

Samozřejmostí je poskytnutí komplexního poradenství v oblasti ekonomie a financí, veřejných zakázek, stavebnictví a enviromentální problematiky projektu.

Jsme součástí týmu kvalifikovaných a zkušených odborníků. Náš tým má bohaté zkušenosti s přípravou malých i velkých investičních a neinvestičních projektů, s řízením, administrací, udržitelností a s posouzením ekonomické a finanční stránky projektů, s přípravou veřejných zakázek dle platného zákona a podmínek dotačních zdrojů, s přípravou projektových dokumentací k investičním záměrům a se stavebním zákonem - s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Využijte možnosti osobní konzultace na našem pracovišti nebo přímo u vás. Poskytujeme individuální péči a přístup šitý na míru každému s ohledem na jeho potřeby a přání. Pomůžeme Vám najít možnosti financování vašich aktivit a záměrů, doporučíme vhodný dotační zdroj a dle vašich přání zpracujeme žádost o dotaci v souladu s podmínkami vybraného dotačního titulu.


Náš tým je složen ze zkušených odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou malých i velkých investičních a neinvestičních projektů, s řízením, administrací, udržitelností a s posouzením ekonomické a finanční stránky projektů, s přípravou veřejných zakázek dle platného zákona a podmínek dotačních zdrojů, s přípravou projektových dokumentací k investičním záměrům a se stavebním zákonem - s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení. Naše služby poskytujeme převážně v oblasti regionálního rozvoje Jihočeského kraje, máme ale i nemalé zkušenosti s jinými regiony (Praha, střední Čechy, západní Čechy, Vysočina, Pardubicko, Táborsko aj.).

Těšíme se na vaší návštěvu a budoucí spolupráci.

 

Kontaktujte nás