Služby

tab.jpg

Projektový cyklus

Vzhledem k tomu, že systém čerpání dotací z dotačních titulů EU a ČR je poměrně složitý, budeme vašimi průvodci celým projektovým cyklem - od definování záměru přes nalezení vhodné cesty k financování až po závěrečné povinnosti vyplývající z čerpání dotace.

f1.jpg
f2.jpg
f3.jpg
f7.jpg
Územně plánovací činnost
f4.jpg
f5.jpg
f6.jpg